วิธีการแจ้งถอน

ขั้นตอนการแจ้งถอนเงิน

1. เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกการถอนเงิน
2. หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเป็นหน้าถอนเงิน
     2.1 ทำการใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน
     2.2 ทำการเลือกธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
     2.3 ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารที่ต้องการให้เงินเข้า หัวข้อนี้ต้องกรอกให้ตรงกับการสมัคร
     2.4 ทำการกรอกเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า หัวข้อนี้เลขบัญชีจะต้องตรงกับการสมัคร
     2.5 ทำการใส่สาขาของบัญชีที่ต้องการทำการโอนเงิน
3. หลังจากกรอกรายละเอียดจนครบถ้วนทำการกดที่ ทำการถอน